KURUMSAL DEĞERLER

KURUMSAL DEĞERLER

  • Dürüstlük, saygınlık, güven ve itibarı en önde tutmayı,
  • İnsan sağlığı için en kaliteli en ekonomik ilacı üretmeyi,
  • Ülke genelinde hizmet vermeyi,
  • İnançlı, kararlı ve eğitimli ekibe sahip olmayı,
  • Halinden memnun, geleceğinden emin yetkin ve seçkin çalışanlarıyla sağlık sektöründe kaliteli hizmet vermeyi,
  • OTC ilaçları pazarında liderliği elde etmeyi,
  • Rekabette etik değerlere uymayı,
  • Yenilikçi ve insan sağlığı için çözüm üretmeyi,
  • İlaç sektöründe hizmet veren firmaları rakip değil meslektaş olarak değerlendirmeyi,
  • Profesyonel anlayış amatör ruh ve sıfır hatayla çalışmayı temel prensip kabul etmektir.